Leer fietsen in uw eigen wijk...

Gent: Iedereen kan leren fietsen ... ook volwassenen!

In Gent wordt vaak en veel gefietst. En terecht: fietsen is gezond en vaak de snelste manier om u in de stad te verplaatsen.

Toch zijn er nog heel wat volwassen Gentenaren die niet kunnen of durven fietsen. Ze hebben het als kind nooit geleerd, zijn bang om zich in het drukke stadsverkeer te begeven of hebben al zo lang niet meer gefietst.

Foodsavers Gent kent succesvolle opstart en laat voedseloverschotten niet langer verloren gaan...

Gent: Het OCMW Gent en de Stad Gent startten begin maart samen Foodsavers Gent op, een logistiek platform dat voedseloverschotten uit de Gentse regio recupereert en herverdeelt.

Leerlingen bouwen interactieve kaart om nieuwkomers wegwijs te maken in Gent...

Gent: De leerlingen van het 4de jaar Elektro Technieken van het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius (HTISA) in Gent hebben op eigen initiatief een welkomstpakket voor jonge nieuwkomers ontwikkeld.

Stad Gent & ondernemende Gentenaars tegen voedselverspilling en vóór eerlijke handel...

Gent:  Speakers Corner zondag 2 april :Ghent,no Time & no Food to Waste

Arteveldestad stuurt zijn ecologische zonen uit voor (h)eerlijke koffie

Stad Gent & ondernemende Gentenaars tegen voedselverspilling en vóór eerlijke handel

Gent blijkt een strijd gestart tegen voedselverspilling en voor eerlijke handel.

Pagina's