Gent organiseert theaterateliers voor kinderen in de zomervakantie...

Gent: Tijdens de eerste week van juli en de laatste week van augustus 2017 organiseert de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent twee theaterateliers. Het eerste atelier in juli wordt verzorgd door Klaas De Roo. In augustus verloopt het atelier via De Kopergietery.

De Regenboog vlag aan het stadhuis

Gent: Vandaag, 16 mei lanceert stad Gent het Regenboogactieplan 2017-2018.

Dit plan werd door het Regenboognetwerk Gent opgesteld, een permanent overlegforum tussen stadsdiensten, Casa Rosa en andere middenveldorganisaties, Universiteit Gent, de politie en Unia.

Iedereen is welkom om te komen horen wat er op het programma staat voor Gentse holebi's en transgenders tot het einde van de legislatuur.

Pagina's