Week van de Opvoeding van 16 tot 23 mei 2017...

Gent: Van dinsdag 16 tot dinsdag 23 mei 2017 staat naar jaarlijkse gewoonte tijdens de Week van de Opvoeding positief opvoeden centraal.

Opvoeden zit in kleine, dagelijkse dingen. Dat is ook het centrale thema van dit jaar: 'Opvoeden is samen lachen, huilen, praten en eten'. Ook in Gent staan de hele week lang verschillende activiteiten op het programma: van interactieve workshops tot infoavonden. Ouders en professionelen gaan met elkaar in gesprek en wisselen tips en advies uit. Tegelijk leren de ouders ook het vaste aanbod kennen van heel wat organisaties, die het hele jaar door gezinsactiviteiten en ontmoetingsmomenten voor ouder en kind organiseren.

Opvoeden is samen lachen, huilen, praten en eten

Opvoeden zit in kleine dingen, in kleine momenten samen beleven: eten rond de tafel, de was opplooien, spelen, samen boodschappen doen, ... Doorheen die momenten leren kinderen wat het is om samen te leven en hoe ze rekening moeten houden met elkaar. Kinderen leren netjes eten, maar ook praten en luisteren naar elkaar. Het zijn momenten waarop een heel scala van emoties wordt doorlopen: van boos tot blij of verdrietig. Kortom: samen lachen, huilen, praten en eten. Dit centrale thema van de Week van de Opvoeding komt ook in Gent aan bod in twee infoavonden en in het interactieve inspringtheater EMMA.

De Week van de Opvoeding in Gent: van temperamentvolle kinderen tot veerkrachtige tieners

Opvoedingswinkel Gent organiseert in samenwerking met het Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (VCOK) twee infoavonden waarop ouders en professionelen met elkaar in gesprek gaan over emoties.

Opvoed- en onderwijsspecialist Eva Bronsveld geeft op maandag 15 mei 2017 in Basisschool De Oogappel (Bisdomkaai 1, 9000 Gent) een interactieve lezing die inspiratie biedt in het omgaan met kinderen en hun emoties. En vormingswerker Hanne Dehertog van Vlaams expertisecentrum ARCTOS brengt op donderdag 18 mei 2017 in Freinetmiddeschool Gent (Offerlaan 1, 9000 Gent) een interactieve workshop die inspiratie biedt in het versterken van veerkracht bij jongeren.

Ook het 'inspring' - theaterstuk EMMA biedt ruimte voor interactie. Acteurs en toeschouwers maken samen de voorstelling. Spelen, nadenken, uitproberen, praten en lachen is het motto. Het doel van de activiteit is ouders op een zeer laagdrempelige, innoverende en speelse manier samen laten reflecteren over het dagelijks omgaan met hun opgroeiende kinderen en over opvoeding.

Vaste ontmoetingsmomenten voor ouders en hun kinderen

Maar ouders leren in deze week ook het vaste aanbod kennen van organisaties, die het hele jaar door gezinsactiviteiten, gespreksavonden en ontmoetingsmomenten voor kinderen en ouders organiseren.

Zo is er bijvoorbeeld 'Bambino', een initiatief van vzw De Sloep. Om ouders en kinderen de kans te geven samen te spelen, met nieuwe en uitdagende elementen, organiseert de vzw wekelijks een ontmoetingsmoment op dinsdagvoormiddag 16 mei 2017 van 10 tot 12 uur in De Sloep. Deze zijn specifiek gericht op ontmoeting tussen ouder en kind en gaan door op het moment dat er ook een consultatiemoment van Kind & Gezin gepland is.

Tijdens ons ontmoetingsmoment BAMBINO zijn ouders met kleine kinderen welkom. Ze leren er door en van elkaar. In het samen spelen, het samen fruit eten. Het is een moment dat deugd doet voor iedereen, net omdat we samen zijn.'

 

 

 

 

 

addthis: