Gent organiseert theaterateliers voor kinderen in de zomervakantie...

Gent: Tijdens de eerste week van juli en de laatste week van augustus 2017 organiseert de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent twee theaterateliers. Het eerste atelier in juli wordt verzorgd door Klaas De Roo. In augustus verloopt het atelier via De Kopergietery.

Staat uw kind graag op een podium, en houdt het van toneel en fantasie? Dan is het in onze theaterateliers op de juiste plaats. Expressie, beweging en véél plezier staan voorop. Enkele professionele theatermensen nemen uw kind mee in het verhaal… of laten uw kind zelf een verhaal verzinnen. Elk jaar kregen we veel vragen van ouders voor opvang van lagere schoolkinderen in de zomervakantie. Vooral voor de eerste 14 dagen van juli en de laatste dagen van augustus was de nood hoog. Daarom ondernemen we als stad verschillende initiatieven, waaronder deze theaterateliers.

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Praktisch

maandag 3 t.e.m. vrijdag 7 juli 2017 - Stibo Van Monckhoven (Stationsbuurt-Noord): 65 euro voor vijf halve dagen atelier (zonder opvang) - 79 euro voor vijf dagen atelier met opvang. Bij beide formules is het mogelijk om een warme maaltijd of soep bij te bestellen tegen een meerprijs.

maandag 28 t.e.m. donderdag 31 augustus 2017 - Ibo Mandala (Rabot-Blaisantvest): 52 euro voor vier halve dagen atelier (zonder opvang) - 63 euro voor vier dagen atelier met opvang. Bij beide formules is het mogelijk om een warme maaltijd of soep bij te bestellen tegen een meerprijs.

Voor wie?

van 9.00 tot 12.00 uur: voor kinderen die in schooljaar 2016-2017 in het derde of vierde leerjaar zaten

van 13.30 tot 16.30 uur: voor kinderen die in schooljaar 2016-2017 in het vijfde of zesde leerjaar zaten

Inschrijven?

Mail naar buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent. Vermeld daarin: 'theateratelier', periode van het atelier, naam kind en leerjaar. U kan kiezen of uw kind enkel deelneemt aan het theateratelier (halve dagen) of ook inschrijft voor opvang de rest van de dag. U kunt uw kind inschrijven zolang er plaats is.

Ouders brengen hun kinderen naar de opvanglocatie en halen ze daar ook af. Een kinderbegeleider van de Stad Gent brengt de kinderen vervolgens naar de atelierruimte.

 

 

 

 

 

addthis: