Braderie en rommelmarkt...

.Gent: Zaterdag en zondag kunt u terecht in de Lange Violettenstraat om te slenteren tussen de standhouders die daar elk jaar opnieuw te gast zijn.

Als het weer een beetje mee zit kan het weer een denderend weekend worden daar. Een ganse straat vol met veel materiaal zal heel wat kijk en kooplustigen op de been brengen. Elk jaar is het daar een groot succes en komen ze van ver om daar die markt te zien.

 

Gent organiseert theaterateliers voor kinderen in de zomervakantie...

Gent: Tijdens de eerste week van juli en de laatste week van augustus 2017 organiseert de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent twee theaterateliers. Het eerste atelier in juli wordt verzorgd door Klaas De Roo. In augustus verloopt het atelier via De Kopergietery.

Pagina's