Stad Gent neemt flankerende maatregelen na federale richtlijnen coronavirus…

De Stad Gent neemt een reeks flankerende maatregelen in navolging van de federale richtlijnen die de Nationale Veiligheidsraad donderdagavond 12 maart heeft afgekondigd. Per beleidsdomein heeft het stadsbestuur bekeken wat de impact is van de richtlijnen en welke flankerende maatregelen de Stad kan nemen.

 

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft de Nationale Veiligheidsraad donderdagavond 12 maart een reeks maatregelen afgekondigd die een grote impact hebben op onze samenleving. De burgemeester heeft vrijdagochtend 13 maart de Gentse veiligheidscel bijeengeroepen om de richtlijnen van nabij op te volgen. Het college van burgemeester en schepenen heeft samen met de stadsdiensten de impact op de stad in kaart gebracht en bekeken welke flankerende maatregelen het kan nemen.

 

De Stad Gent blijft eerst en vooral bereikbaar voor haar inwoners via Gentinfo, zowel telefonisch als digitaal. Uitzonderlijk is dat alvast ook zo op zondag 15 maart 2020 van 9 tot 16.30 uur. De fysieke bereikbaarheid wordt wel verminderd. Concreet wil dat zeggen dat enkel noodzakelijke loketbezoeken doorgaan op afspraak. Inwoners contacteren dus best eerst Gentinfo voor ze ter plaatse komen. Het telefoonnummer van Gentinfo is 09/210 10 10, het mailadres gentinfo@stad.gent, chatten kan als je via stad.gent ‘Gentinfo’ opzoekt en onderaan ‘Chat met Gentinfo’ aanklikt.

Onderwijs

In scholen wordt opvang georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen voor noodopvang ook terecht kunnen in scholen. In het stedelijk onderwijs loopt vanaf vandaag tot en met maandag een bevraging bij alle ouders om hun opvangnood in kaart te brengen. Leerkrachten worden, net als het hele schoolteam, op school verwacht om de noodopvang te organiseren alsook de alternatieve lesopdracht.

 

Ook in de kinderopvang doen we een oproep naar alle medewerkers om op post te blijven. In de stedelijke kinderdagverblijven voor baby’s en peuters zal er flexibel worden omgegaan met de opvangregelingen, zowel voor ouders die annuleren als zij die extra opvang vragen. De activiteiten voor jeugd worden opgeschort tot en met 3 april. Wat het stedelijk aanbod betreft, wordt alles in stelling gebracht om te kunnen doorgaan in de paasvakantie. Op 25 maart wordt er een update verwacht omtrent de activiteiten in de paasvakantie. Ook de werking van de educatieve diensten (Wereld van Kina, School Van Toen, Schoolhoeve De Campagne, etc.) wordt opgeschort.

Toerisme

De impact op toerisme is groot, zeker met het Van Eyck-jaar. De toeristische sector zal een extra duw in de rug kunnen gebruiken om dit voorjaar goed te maken. Daarom zal de toeristische dienst opnieuw actief werken op stadspromotie en het aantrekken van toeristen naar Gent. Van zodra de normale toeristische golven weer op gang zijn gekomen, bouwen we die extra inspanningen weer af in functie van het evenwicht en de leefbaarheid in de stad. Het innen van de citytaks wordt uitgesteld. Het toeristisch infokantoor in de Oude Vismijn blijft voorlopig open. Publiek sanitair blijft open en wordt onderhouden.

Handel en horeca

De Gentse handel en horeca wordt zwaar getroffen door de maatregelen. Naast de ondersteuningsmaatregelen die de Vlaamse regering voorziet, vinden we het ook vanuit de Stad belangrijk om onze handelaars te helpen. Daarvoor wordt een taskforce ‘handel en horeca’ binnen Puur Gent opgericht. Er zal een communicatiecampagne gelanceerd worden met de boodschap: ‘ondersteun uw lokale handelaars’.

 

Voor wat de markten betreft volgt de Stad de federale richtlijnen. Concreet volgt de Stad de richtlijn zoals voor de winkels: food- en non-foodkramen kunnen van maandag tot vrijdag op de markt staan, tijdens het weekend mogen enkel de voedingskramen postvatten.

Sport

Alle evenementen en dus ook sportactiviteiten, of ze nu openbaar of privé zijn, zijn niet toegelaten. Clubs, particulieren of organisatoren die de komende weken reserveringen hadden in of op sportinfrastructuur van de Stad Gent, hoeven deze niet zelf te annuleren. De Sportdienst regelt dit automatisch. Uiteraard moet ook geen vergoeding betaald worden voor deze annulering. Op dit moment gelden de maatregelen tot vóór de paasvakantie waardoor de paaskampen voorlopig nog doorgaan. We proberen tegen uiterlijk 25 maart duidelijkheid te scheppen of de paaskampen al dan niet doorgaan.

Ouderen

De lokale dienstencentra zijn vanaf donderdag 11 maart gesloten tot en met 3 april. Ook de Open Huizen sluiten de deuren. De medewerkers worden ingezet om kwetsbare buurtbewoners die dreigen te vereenzamen individueel te ondersteunen via huisbezoeken en telefonische contacten. Evenementen in de lokale dienstencentra worden afgelast, zowel eigen evenementen als die van externe organisaties. Woonzorgcentra zijn sinds 12 maart niet toegankelijk voor externe bezoekers. Dit tot en met 13 april. Ter ondersteuning van het zorgpersoneel worden medewerkers van andere diensten ingezet.

Daklozen

De capaciteit in de inloopcentra van het CAW wordt beperkt. De nachtopvang blijft geopend, maar met een beperktere capaciteit in de grote slaapzalen. De dienst Outreachend Werken blijft extra waakzaam voor de meest kwetsbaren. De nachtpatrouille en de toeleiding naar de nachtopvang blijft behouden, buurtstewards behouden contact met hun gezinnen.

Mobiliteit

De shuttle van de park and rides Watersportbaan en Weba/Decathlon blijft behouden, maar de wandelbussen worden stopgezet. De dienstverlening van het mobiliteitsbedrijf (openingsuren, balie, telefoonpermanentie, parkings, straatparkeren, toezicht autovrij gebied, vergunningen en retributies, GAS-boetes,…) wordt tot nader order voortgezet. De Fietspunten van de Fietsambassade gaan in het weekend dicht, het Fietspunt aan Dampoort wordt gesloten. Tot nader order zal de Max Mobiel blijven rijden, maar we vragen wel met aandrang aan de pendelaars om de gekende voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van besmetting te hanteren.

Cultuur

Alle stedelijke musea zijn gesloten (SMAK, MSK, Designmuseum, STAM, Industriemuseum en Huis van Alijn). Ook de Van Eyck-tentoonstelling is voorlopig opgeschort voor de termijn dat de maatregelen van kracht zijn. In totaal werden zo’n 271.000 tickets verkocht, 70.000 tickets zijn voorzien voor de periode van nu tot 3 april. Voor zover de maatregelen niet worden verlengd, bekijken we de mogelijkheid tot omboeking van die tickets. De Van Eyck-shop zal in het weekend gesloten zijn, op weekdagen wordt permanentie voorzien. Het retributiereglement voor vertoningen wordt opgeschort, de termijn voor het binnenbrengen van boeken in de stedelijke bibliotheken wordt verlengd.

Evenementen

Op bevel van de nationale veiligheidsraad worden alle evenementen buiten én binnen verboden tot en met 3 april 2020. Deze maatregelen gelden vanaf 13 maart.  Voor deze periode zijn 28 vergunde evenementen op het openbaar domein geannuleerd. Dienst Feesten en Ambulante Handel heeft de organisatoren daarvan verwittigd. Ook de uitleningen van feestmateriaal worden geannuleerd

 

Organisatoren die hun evenement willen verplaatsen na 3 april worden zo goed mogelijk begeleid door de Dienst Feesten en Ambulante Handel. Ook de aanvragen voor het uitlenen van het materiaal na 3 april worden behandeld. De kosten voor de aangevraagde inname van het openbaar domein vervallen.

IVAGO

IVAGO doet het nodige om de ophaling van huishoudelijk afval te kunnen blijven doen. Burgers mogen dus hun afval blijven aanbieden. IVAGO zal het komen ophalen. We evalueren de situatie dagelijks en passen indien nodig aan op basis van prioriteiten en beschikbare medewerkers. De recyclageparken blijven allemaal open. Het maximaal aantal bezoekers dat simultaan binnen is, wordt beperkt tot tien.

 

Bedrijven die open blijven, kunnen hun bedrijfsafval blijven aanbieden zoals voordien. We evalueren de situatie dagelijks en passen indien nodig aan op basis van prioriteiten en beschikbare medewerkers. Horecazaken waar IVAGO tijdelijk niet moet langskomen, dienen dat te melden via het e-loket van IVAGO (formulier ‘vakantiemelding’). De termijn om dit minstens 14 dagen vooraf te doen, vervalt.

 

De ploegen die zorgen voor het ledigen van straatvuilnisbakken en de straatvegers rijden uit, met uitzondering van de avondploeg. De ophaling van sluikstort zal blijven doorgaan. Het onthaal van IVAGO in de proeftuinstraat wordt gesloten voor het publiek. Het contactcenter blijft via mail bereikbaar (info@ivago.be). Voor dringende vragen kan men bellen naar 09 240 81 11. De omruilactie van gele naar groene vuilniszakken wordt uitgesteld tot nader order.

Burgerzaken

Huwelijken gaan door in beperkte kring. We vragen om het gevolg te beperken tot maximaal een twintigtal mensen (gelet op de oppervlakte van de trouwkapel) en vragen hierbij de gekende richtlijnen in acht te nemen. Gezien deze bijzondere omstandigheden en de vraag om trouwplechtigheden in beperkte kring te laten doorgaan biedt de Stad op eenvoudige aanvraag gratis livestreaming aan, evenals gratis opnames indien wordt gekozen om de trouwplechtigheid uit te stellen naar een latere datum dan kan dit kosteloos.

 

Andere evenementen in het stadhuis, zoals ontvangst van nieuwe inwoners, worden geannuleerd en waar mogelijk verplaatst naar een latere datum. Ook de vieringen van jubilarissen en eeuwelingen in het stadhuis of thuis worden geannuleerd.

 

De dienstverlening vanuit de Dienst Burgerzaken wordt verder voorzien. Wel wordt de organisatie van de dienstverlening aangepast. Dienstverlening die niet telefonisch, per mail of digitaal kan afgehandeld worden, wordt nog steeds aangeboden in het AC Zuid en alle dienstencentra. Maar alleen op afspraak. Afspraken kunnen online of via GentInfo gemaakt worden.

Financiën

De economische impact valt niet te onderschatten. Stad Gent kijkt uiteraard naar de hogere overheden om maatregelen te nemen voor de meest getroffen sectoren, maar komt ook zelf met een reeks maatregelen. Stad Gent geeft uitstel van betaling voor alle bedrijfsgebonden belastingen van het jaar 2020 tot 30 september 2020. Betalingen aan leveranciers doet de Stad Gent van zodra we de factuur ontvangen.

Vrijwilligers

Stad Gent doet een warme oproep naar vrijwilligers. Er zijn veel mensen die hulp nodig hebben. Alleenstaande ouderen, maar ook voor de opvang van kinderen. We vragen Gentenaars om zorg te dragen voor elkaar. Vrijwilligersorganisaties die werken met kwetsbare Gentenaars, zoals bijvoorbeeld de voedselbedeling, ondersteunen we extra met het vrijwilligerspunt. Oproep aan Gentenaars die iets willen doen in deze crisisperiode: contacteer Gentinfo. Zij bekijken met het vrijwilligerspunt hoe en waar je hulp het best kan worden ingezet. Vrijwilligers dienen jonger te zijn dan 65 jaar en in goede gezondheid, mogen geen chronische aandoeningen hebben en moeten bij symptomen hun activiteiten stoppen.

Personeel

We proberen het werken mogelijk te maken zonder niet-essentiële contacten. Daarbij houden we rekening met wat noodzakelijk is voor de burger in functie van dienstverlening, zorg en onderwijs. We houden het overzicht van wie wanneer inzetbaar is en handelen met zoveel mogelijk preventie. We gaan maximaal voor telewerk, vermijden vergaderingen en bijeenkomsten die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de dienst en vermijden fysieke bijeenkomsten met meer dan 10 mensen. Alles van opleidingen, lunchgesprekken etc. die niet wettelijk verplicht zijn worden uitgesteld of geannuleerd.

Handhaving

Onze politie zal controleren en handhaven op de genomen besluiten en op de maatregelen die voorzien zijn in het ministerieel besluit en ons eigen besluit. Er kunnen daarbij boetes en sluiting worden opgelegd vanaf de eerste vaststelling. We roepen vooral iedereen op het gezond verstand te gebruiken, de situatie ernstig te nemen en de regels te volgen. Dit in het algemeen belang.

 

We raden de Gentenaars aan alle updates te volgen op stad.gent. Verzorg jezelf en zorg goed voor elkaar.

Volg ons op :
%d bloggers liken dit:

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten