Naast het politiecommissariaat in Ekkergem, Antonius Triestlaan 12, bevindt zich een kloostergang. Deze kloostergang is momenteel in slechte staat, en is daardoor in onbruik geraakt. De kloostergang wordt gerenoveerd en zal tegen midden 2019 gebruiksklaar zijn. Bewonersgroep Ekkergem krijgt de mogelijkheid om de gang als buurtcentrum te gebruiken.

 

Gezien de staat van de kloostergang is er beslist om een karkasrenovatie uit te voeren. Verwacht wordt dat deze renovatiewerken afgerond zullen zijn tegen midden 2019. De bewonersgroep Ekkergem, die zich in de buurt al 15 jaar inzet voor een leefbaar en gezellig Ekkergem, zal deze kloostergang hierna kunnen gebruiken om evenementen, buurtbijeenkomsten, vergaderingen, … te organiseren. Daarrond is er al een principebesluit. Het gaat om een gedeeld gebruik, want ook de politie zou sporadisch van deze gang gebruik van willen maken.

Het Departement Facility Management van de Stad Gent kijkt samen met de bewonersgroep en de aanpalende politie om een overeenkomst te sluiten waar de specifieke invulling, het beheer, … in opgenomen zijn.

Volg ons op :
0