Op vrijdag 12 oktober 2018 werd het Drongenplein officieel ingehuldigd. Zowel het plein zelf als de nabije omgeving zijn terug volledig toegankelijk. Ook de vernieuwing van de Oude Abdijstraat, waarbij de nadruk gelegd werd op veilig fietsverkeer en groen, kaderde binnen dit project.

 

Het nieuwe dorpsplein is dankzij een intensief participatietraject met bewoners, handelaars en lokale verenigingen een aantrekkelijk groen plein geworden, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ontspannen op de vele zitplekken. Niet alleen het Drongenplein zelf, maar ook de Oude Abdijstraat, de toegangsweg naar de Pontbrug en het kruispunt met de Antoon Catriestraat werden opnieuw ingericht.

Op het Drongenplein komen de parochiekerk, de abdij en het oorlogsmonument mooi tot hun recht. Ze herinneren aan het verleden en staan monumentaal in het nieuwe ontwerp. Binnen de bestaande bomenrij is er plaats voor ruime zitgelegenheid. Er werd een mooi wandelpad aangelegd vanaf het plein richting Leie.

Naast de nieuw aangelegde Pontbrug vloeit het wandelpad via een mooie watertrap af naar de Leie. De houten vlonder verbindt de waterkant met de dorpskern en vormt zo de ideale locatie om te verpozen langs het water.

Achtergrond

De werken aan het Drongenplein startten in het najaar van 2017, na een voorbereidende fase met veel aandacht voor participatie en inspraak van bewoners, lokale verenigingen, handelaars en geïnteresseerden. Zij gaven via klankbordgroepen en overlegmomenten hun idee over het initiële ontwerpplan en reikten interessante pistes aan voor de heraanleg.

 

 

 
Volg ons op :
0