De Gensche Gazette  en Gent 1913 samen op stap.

Vandaag brachten we de mensen terug in de tijd, naar 1913, de wereldtentoonstelling, waardoor het citadelpark één groot attractiepark was, met toegang tot de mysterieuze grotten, de befaamde aqauriumgrot, die menig Gentenaar niet weet zijn, laat staan ze ooit heeft kunnen betreden.

Onder de aanwezigen, vooral veel jongere mensen, met ook onze Miss Gent,Jolien Dhaenens,eerste eredame Thatiana De Clerq, Buffalo Boy; Wouter Morthier, en zijn eredame, Laura Vansteenberghen, enere heer, Kenzo Luyckx die aanwezig waren.

Onze wandeling startte aan het Smak, het vroegere Casino Royal, naar een ontwerp van Valentin Vaerwijck, om dit gebouw te kunnen bouwen, werd een gedeelte van de toegangspoort van de Hollandse citadel afgebroken en versmald. verder hielden we ook halt waar de toenmalige paviljoen stonden van de Franse colonies. De zijde aan de boulevard de la citadel was vooral aan de franse colonien gericht, dit deel was opgezet  voor Sangha Oubangie, nu het grensgebied Congo- Soudan ook hier stonden drie paviljoenen van Algerije.
De grote kiosk, werd voor deze expo afgebroken en  pas na de oorlog terug geplaatst, zonder het grote beeld bovenaan, verloren geraakt?  niemand weet het, hier stond het paleis van de koloniale handel, het grote paleis  bevatte twee delen, de Frans Afrikaanse colonies, en ernaast de Noord Afrikaanse colonies.
Ook hielden we even halt aan  de verdwenen Prometheus, in het Gentse gekend onder de naam Pietje Bluut.

Het hoogtepunt voor iedereen was de befaamde aquariumgrot
Hier werden eerst aan de ingang van de kazerne bomen geplant, de paden verhard en de “Zwitserese vallei” beplant. Resterende delen van de versterkingen poogde men in de parkaanleg te verwerken. Zo werden een deel van de kazematten (ondergrondse bomvrije gewelven) met natuursteen en cement bezet door de “rocailleur” F. Dumilieu, om een rotslandschap te evoceren.
Zo ontstond in 1878 de rots met waterval aan de kleine vijver en werd in 1879-1880 M. Gautron belast met het aanleggen van de rotsgewelven en de mysterieuze grot. Deze rotsgewelven verbergen in feite een ingangspoort van de oude citadel geflankeerd door 2 kleinere doorgangen. 

Ook de grote achtbaan, en de watersplasch verwonderden de deelnemers, die nooit gedacht hadden dat toen al de achtbanen en de boomstammen, zoals we ze nu kennen uit de pretparken er toen al waren.

tenslotte eindigde onze wandeling in het Miljoenkwartier, wat toen de Cour d’Honneur was op de expo.

Wil u graag meer weten, volg gerust de ontwikkelingen op mijn (Jos) website http://www.gent1913.eu

De fotoreportage van de wandeling

Volg ons op :
0