De staking door het personeel van de Gentse afvalintercommunale IVAGO is afgelopen. De ophaalrondes worden meteen hervat. Al het afval wordt op korte termijn opgehaald, eerst en vooral op plaatsen met veel horecazaken en rekening houdend met geplande evenementen.

Op donderdagochtend 9 augustus, vanaf 7 uur, kon het personeel van IVAGO zich uitspreken over het akkoord dat de afgelopen dagen werd onderhandeld door de directie en de vakbonden ACOD, ACV en VSOA. Martine De Regge bemiddelde namens de Stad Gent, als waarnemend burgemeester, omdat IVAGO-voorzitter Tine Heyse en burgemeester Daniel Termont nog met vakantie zijn in het buitenland. Vanaf vandaag donderdag 9 augustus worden de ophaalrondes dus hervat. Het afval zal op zo kort mogelijke termijn worden weggehaald. Er zullen vooral maatregelen worden genomen ter versterking van het wederzijds respect tussen leidinggevenden en hun medewerkers, over werken bij extreme hitte, een (eventuele) hogere frequentie van ophaling en de extra inzet van personeel tijdens piekmomenten.

Volg ons op :
0