De verschillende Gentse hulpdiensten hebben op dinsdag 17 juli 2018 op de Gentse Feesten een geslaagde rampenoefening gehouden. In de Willem de Beersteeg, bij pleinorganisator CirQ, was zogezegd een podiumconstructie ingestort. Bedoeling van de oefening was om het bestaande interventieplan van de Gentse Feesten te testen tijdens een grootschalig incident.

Volg ons op :
0