Sedert enige tijd, werk ik samen met een amateur historicus, Jos Billen, die de Gentse Wereldtentoonstelling van 1913 terug in kaart brengt via zijn website. Deze week mocht ik mee op fotoreportage in het Genste stadhuis.


De pacificatiezaal en de trouwkapel kregen in 1915 de Glasramen van het Paviljoen Stad Gent van de expo van 13. Deze zullen nu onderzocht worden door de Kunsthistorica Aletta Rambaut en een gedetailleerd verslag zal op de website bijkome.
Er zijn ook ontwettend veel restanten van deze expo van 1913 terug gevonden door deze persoon, die nog niet eerder gekend waren, zoals de 30 aangekochte unstvoorwerpen door de stad op de expo van 13.
Met de fotoreportages van Mario Callant
Fotoshoot Stadhuis Gent Pacificatiezaal

Volg ons op :
0